Beter samenwerken, beter presteren

Door middel van de bekende theorie van Dr. Meridith Belbin© – die negen teamrollen identificeerde na jarenlang onderzoek – ontdek je hoe je uiteindelijk beter kan Samenwerken èn Presteren in een team!

Veel teams in Nederland functioneren suboptimaal. En dat is zo verschrikkelijk jammer, want er is niets leuker dan te werken in een succesvol, lekker draaiend team. Zo’n team waarin men bereid is van elkaar te leren, dat moeiteloos nieuwe leden opneemt, dat optimaal gebruik maakt van elkaars kwaliteiten en waarin de manager de handen vrij heeft om de grote lijnen te bewaken.
Hoe komt het toch dat veel teams zich weliswaar een team noemen maar nauwelijks echt samen werken? Wat is het waardoor zoveel managers doodmoe worden van leidinggeven aan een team ondanks alle training en opleiding die er voor handen is? En wat maakt dat de meeste teamleden zich vooral ergeren aan elkaar en aan de manier waarop een ander hun werk verricht, in plaats van elkaars talent echt te benutten? We vinden het met z’n allen niet eenvoudig om iets aan een ander over te laten en te erkennen dat die ander het wellicht zelfs beter kan dan wijzelf. Een stap verder nog: ervan kunnen genieten dat een andere dat kan en dat het team er ook nog volop van profiteert.
En dat is nou net de crux en de lol van samen werken. Een team is pas een team wanneer de leden van elkaar afhankelijk zijn om doelen te realiseren. Die onderlinge afhankelijkheid maakt dat er werkelijk samengewerkt wordt omdat op die manier doelen sneller, beter en met plezier behaald worden. Afhankelijk van de doelstelling, wat je wilt bereiken met een team, heeft ieder team een ideale samenstelling. Met deze training leer je door middel van de bekende theorie van Dr. Meridith Belbin – welke negen teamrollen identificeerde na jarenlange onderzoek – hoe je uiteindelijk beter kunt Samenwerken èn Presteren in een team!

Inzicht in jouw teamrollen

Onze trainer & coach heeft jaren ervaring in het afnemen en toelichten van Belbin© tests. Zodra je de Teamrollen test hebt gedaan volgt er een mondelinge en persoonlijke toelichting op de testresultaten. Naderhand krijg je:

  • overzicht in jouw teamrollen
  • inzicht in het benutten van jouw sterke teameigenschappen en het minimaliseren van de zwakke eigenschappen.
  • meer begrip voor elkaar en handvaten voor een betere communicatie.
  • beter inzicht in het unieke karakter van de mensen om jou heen